204/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus ajokorttiasetuksen 21 §:n 4 momentin ja 41 §:n 2 momentin muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 21 §:n 4 momentti ja 41 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1404/1992 seuraavasti:

21 §
Opetuslupa

Opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Ajo-opetus on annettava luvassa määrätyllä ajoneuvolla, joka on muutoskatsastuksessa hyväksytty kuljettajaopetukseen käytettäväksi.


41 §
Autokoulun opetustila ja -välineet

Autokoulussa on oltava tarvittavat opetusvälineet, joita ovat kouluajoneuvot ja havaintovälineet. Asianomainen ministeriö antaa määräykset autokouluissa käytettävistä opetusvälineistä. Kouluajoneuvon tulee olla muutoskatsastuksessa hyväksytty kuljettajaopetukseen käytettäväksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Tutkinnon vastaanottajan kouluajoneuvoksi tai muuksi opetusajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla hyväksymää ajoneuvoa saadaan tämän asetuksen estämättä käyttää hyväksymisen mukaisesti niin kauan kuin se on voimassa.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.