181/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1998

Opetusministeriön päätös Vörå Frikyrka -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä

Vörå Frikyrka -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut muuttaneensa 10 päivänä toukokuuta 1995 annetulla opetusministeriön päätöksellä (825/1995) hyväksytyn yhdyskuntajärjestyksen 1 §:n, 2 §:n 1 momentin, 6 §:n 2 ja 4 momentin sekä 12 §:n 1 momentin. Ilmoitukseen on liitetty uudistettua uskontunnustusta ja uskonnonharjoitusmuotoa koskeva selvitys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Vörå frikyrkoförsamling, joka tunnustaa Raamatun Jumalan sanaksi ja ohjeeksi sekä yhdyskunnan että seurakuntien toiminnalle sekä yksittäisten seurakunnan jäsenten elämälle, rakentaa apostolisen uskontunnustuksen perustalle, kun taas seurakuntaan kuuluminen perustuu henkilökohtaisen uskon Kristukseen ja siihen liittyvään kasteeseen, mikä tapahtuu Raamatun määräyksen mukaisesti.

Uskonnonharjoituksen muoto

Vörå frikyrkoförsamling -yhdyskunta on ekumeeninen seurakunta, joka pyrkii toteuttamaan meidän Herramme ja Vapahtajamme rukousta siitä, että kaikki olisivat yhtä Kristuksessa. Seurakuntanäkemys on kongregationalistinen, mutta yhdyskunta on yhteistyössä niiden seurakuntien kanssa, joilla on samankaltainen uskontunnustus ja jotka haluavat toteuttaa Jeesuksen Kristuksen lähetyskäskyä. Seurakuntayhteyttä yhdyskunta haluaa toteuttaa Raamatun määräysten mukaisesti.

Jumalan valtakunnan levittämiseksi pidetään julkisia jumalanpalveluksia ja kokouksia seurakunnan päättävien ja toimeenpanevien elinten, joita ovat seurakunnan kokous, seurakunnan hallitus, vanhin ja diakonit sekä pastori ja/tai esimies, päätösten mukaisesti. Yhdyskunta harjoittaa myös sisä- ja ulkolähetystä, lapsi- ja nuorisotyötä, kirjallisuus- ja aikakausilehtilähetystä, samoin kuin muuta toimintaa, joka on omiaan edistämään yllämainittua päämäärää ja uskonnonharjoituksen muotoa. Lasten siunaamisen, kasteen ja ehtoollisen osalta yhdyskunta seuraa niitä määräyksiä, joita Uusi Testamentti antaa.

Yhdyskuntajärjestys
1 §

Vörå frikyrkoförsamling -yhdyskunnan, joka on tarkoitettu käsittämään vain yhden seurakunnan, kotipaikka on Vöyrin kunta.

2 §

Yhdyskunnan jäseniä ovat ne henkilöt, jotka ovat liittyneet Vörå frikyrkoförsamlingiin.


6 §

Seurakunnan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai seurakunnan esimiehen kutsusta taikka kahden seurakunnan hallituksen jäsenen kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan heti tai seuraavan kokouksen aikana ja jonka puheenjohtaja allekirjoittaa sekä sihteeri varmistaa.


Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai esimiehen kanssa taikka kaksi seurakunnan hallituksen valtuutettua jäsentä.


12 §

Vörå frikyrkoförsamling -yhdyskunnan kieli on ruotsi.Opetusministeriö on tutkinut asian.

Vörå frikyrkoförsamling -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyk- sen muutos on laadittu uskonnonvapauslain (267/1922) säännöksiä noudattaen, eivätkä yhdyskunnan uskontunnustus ja uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja. Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.