178/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetun rahalain (358/1993) 4 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa laissa (379/1996), sekä valtioneuvoston mainitun lainkohdan nojalla Suomen Pankin esityksestä antaman valtuutuksen nojalla

muuttanut markan ulkoisesta arvosta 12 päivänä lokakuuta 1996 annetun valtioneuvoston päätöksen (712/1996) 2 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä marraskuuta 1996 annetulla valtiovarainministeriön päätöksellä (873/1996), seuraavasti:

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu keskuskurssi on:

1 ecu = 6.01125 markkaa.

Suomen markan ja 1 §:ssä tarkoitettuun valuuttakurssijärjestelmään osallistuvien maiden ecu-keskuskursseista lasketut valuuttojen kahdenväliset keskuskurssit ovat seuraavat:

100 markkaa = BEF 678.468
= DKK 125.474
= DEM 32.8947
= GRD 5938.86
= ESP 2798.42
= FRF 110.324
= IEP 13.2459
= ITL 32565.8
= LUF 678.468
= NLG 37.0637
= PTE 3371.88
= ATS 231.431

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä maaaliskuuta 1998.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja
Pekka Laajanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.