177/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista 25 päivänä tammikuuta 1996 annetun valtioneuvoston päätöksen (45/1996) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää tukea energiatuen myöntämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen (45/1996) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisille investointi- ja kehittämishankkeille siten kuin tässä päätöksessä säädetään.

2 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää tukea toiminta-alueellaan toteutettavalle investointihankkeelle, jonka hyväksyttävät kustannukset eivät ylitä kymmentä miljoonaa markkaa. Vastaavasti työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää tukea kehittämishankkeelle, jonka hyväksyttävät kustannukset eivät ylitä yhtä miljoonaa markkaa.

3 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus tekee myöntämiensä tukien maksatuspäätökset.

4 §

Jos 1 §:ssä tarkoitettu hanke liittyy uuden teknologian käyttöönottoon, tuesta päättää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö.

5 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistä syistä pidättää päätösvallan 1 §:n mukaisesta tuesta.

6 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa työvoima- ja elinkeinokeskuksille tarkempia ohjeita tuen myöntämisestä.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia 2 päivänä huhtikuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (242/1996).

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Tarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.