174/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 2 kohta ja 3 §:n 2 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1019/1997, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


2) ulosottoviraston päällikön virat ja valtion oikeusaputoimiston johtavan yleisen oikeusavustajan virat;


3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, lääninoikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, ulosottovirastojen, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen, valtion oikeusaputoimistojen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, konkurssiasiamiehen toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen ja oikeusrekisterikeskuksen virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin ministeriön vankeinhoito-osasto ja päätökset, jotka koskevat kihlakunnan syyttäjänvirastojen ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen virkoja, tekee valtakunnansyyttäjänvirasto;Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.