164/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (1412/1992), vahvistaa seuraavan vaarallisten aineiden luettelon:

1 §

Luettelo yleisimmistä vaarallisista aineista (aineluettelo) on tämän päätöksen liitteessä 1.

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet ovat liitteessä 2.

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) ja yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 3.

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) ja yhdistetyt turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 4.

Liitteessä 1 mainittujen aineiden nimet ovat aineluettelon indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä liitteessä 5.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1998. Päätöksessä olevat mineraalivillojen ja keraamisten kuitujen luokitukset ja merkinnät tulevat kuitenkin voimaan 16. päivästä joulukuuta 1998 alkaen.

Sellaiset päätöksen liitteissä olevat muutokset, jotka koskevat vain kemikaalien ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä, tulee saattaa voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1996 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta (1027/1996). Kumottavan päätöksen mukaisesti merkittyjä kemikaaleja saa luovuttaa markkinoille 1. päivään kesäkuuta 1998 asti.

Komission direktiivi93/21/ETY; EYVL N:o L 110, 4.5.1993 s. 2; EYVL N:o 110 A, 4.5.1993, s. 1
Komission direktiivi93/72/ETY; EYVL N:o L 258, 16.10.1993, s. 2; EYVL N:o L 258 A, 16.10.1993, s. 1
Komission direktiivi93/101/EY; EYVL N:o L 13, 15.1.1994, s. 1
Komission direktiivi94/69/EY; EYVL N:o L 381, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi96/54/EY; EYVL N:o L 248, 30.9.1996, s. 1
Komission direktiivi97/69/EY; EYVL N:o L 343, 13.12.1997, s. 19

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

Liite 1 Aineluettelo Aineluettelon taulukko

HUOM! Taulukon koko 1219 kt

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) Liitteessä 1 olevien aineiden nimet indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä

Liitteen 5 koko 245 kt.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.