159/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1996 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 19 päivänä joulukuuta 1997 annetulla lailla (158/ 1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 19 päivänä joulukuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 9 päivänä helmikuuta 1998, tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 19 päivänä joulukuuta 1997 annettu laki (158/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 28/1998)

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.