154/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehty Euro-Välimeri-sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 15 päivänä marraskuuta 1996 annetulla lailla (153/1998), jonka myös Ahvenanmaan maakuntapäivät on osaltaan hyväksynyt, ja jonka tasavallan presidentti on niin ikään hyväksynyt 15 päivänä marraskuuta 1996 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 22 päivänä marraskuuta 1996, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 15 päivänä marraskuuta 1996 annettu laki (153/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 5 päivänä maaliskuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 26/1998)

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.