149/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 5 päivänä marraskuuta 1992 tehty alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä lokakuuta 1994 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 9 päivänä marraskuuta 1994, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Peruskirjan hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset:

1. Suomi sitoutuu peruskirjan 2 artiklan 2 kappaleen ja 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti soveltamaan seuraavia peruskirjan kohtia saamen kieleen, joka on Suomen alueella alueellinen vähemmistökieli:

8 artikla (koulutus)

1.a(i), 1.b(i), 1.c(i), 1.d(ii), 1.e(ii), 1.f(ii), 1.g, 1.h, 1.i, 2

9 artikla (oikeusviranomaiset)

1.a(ii), 1.a(iii), 1.a(iv), 1.b(ii), 1.b(iii), 1.c(ii), 1.c(iii), 1.d, 2.a, 3

10 artikla (hallintoviranomaiset ja julkiset palvelut)

1.a(iii), 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.b, 4.a, 4.b, 5

11 artikla (joukkoviestimet)

1.a(iii), 1.b(i), 1.c(ii), 1.d, 1.e(i), 1.f(ii), 2, 3

12 artikla (kulttuuritoiminta ja palvelut)

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 2, 3

13 artikla (talous- ja yhteiskuntaelämä)

1.a, 1.c, 1.d, 2.b, 2.c

14 artikla (yhteydet valtakunnanrajojen yli)

a, b

2. Suomi sitoutuu peruskirjan 2 artiklan 2 kappaleen ja 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti soveltamaan seuraavia peruskirjan kohtia ruotsin kieleen, joka on Suomen alueella vähemmän puhuttu virallinen kieli:

8 artikla (koulutus)

1.a(i), 1.b(i), 1.c(i), 1.d(i), 1.e(i), 1.f(i), 1.g, 1.h, 1.i, 2

9 artikla (oikeusviranomaiset)

1.a(i), 1.a(ii), 1.a(iii), 1.a(iv), 1.b(i), 1.b(ii), 1.b(iii), 1.c(i), 1.c(ii), 1.c(iii), 1.d, 2.a, 3

10 artikla (hallintoviranomaiset ja julkiset palvelut)

1.a(i), 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 4.a, 4.b, 5

11 artikla (joukkoviestimet)

1.a(iii), 1.b(i), 1.c(ii), 1.d, 1.e(i), 1.f(ii), 2, 3

12 artikla (kulttuuritoiminta ja palvelut)

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 2, 3

13 artikla (talous- ja yhteiskuntaelämä)

1.a, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e

14 artikla (yhteydet valtakunnanrajojen yli)

a, b

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1998.

(Peruskirjan saamenkielinen käännös julkaistaan myöhemmin ulkoasiainministeriön ilmoituksella)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 23/1998)

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.