148/1998

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla

muuttanut sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista 20 päivänä marraskuuta 1996 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (871/1996) 1 §:n 1 momentin 3 kohdan sekä 1 §:n liitteen seuraavasti:

1 §

3) ampuma-aseisiin liittyvät luvat;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa, peritään maksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu määräytyi asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

Sisäasiainministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.