146/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan poliisin henkilörekistereistä 15 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen (1116/1995) 3 §:n 2 kohta seuraavasti:

3 §
Hallintoasiain tietojärjestelmä

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetun pysyvän automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävän hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:


2) ampuma-aselaissa (1/1998) säädettyjen poliisin lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot annetusta, rauenneesta ja peruutetusta luvasta, ennakkosuostumuksesta, suostumuksesta, Euroopan ampuma-asepassista ja asekeräilijälle annetusta hyväksynnästä sekä niitä koske vasta hakemuksesta, tiedot hylätystä hakemuksesta, tiedot hankittua aseen osaa koskevasta ilmoituksesta, tiedot esteestä ja varoituksesta, ase- ja lupa-asiaa koskevat huomautustiedot sekä tiedot ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten luovuttamisesta ja haltuunotosta; jos luvan tai ennakkosuostumuksen hakijana tai haltijana on yhteisö, talletetaan yhteisöstä nimi, liike-ja yhteisötunnus, kieli, kotipaikka ja jakeluosoite sekä vastuuhenkilön nimi ja henkilötunnus (aseluparekisteri);Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.