141/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1998

Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Opetusministeriö on

muuttanut arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 antamansa päätöksen (24/1994) 1 §:n 2 momentin ja 2 §:n seuraavasti:

1 §

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (831/1994) sekä arkistolaitoksen omien ja siellä säilytettävien muiden viranomaisten arkistojen perusteella annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön Suomen lakien mukaista eläketurvaa koskevassa asiassa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

1) arkistolaitoksen antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) arkistolaitoksen omien ja arkistolaitoksessa säilytettävien muiden viranomaisten tai seurakuntien arkistojen perusteella muuta kuin 1 § 2 momentissa tarkoitettua virallista tarkoitusta varten annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet tai muut selvitykset, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevät kiinteät maksut.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Esittelijä
Anne Luoto-Halvari

Liite
MAKSUTAULUKKO

Arkistolaitoksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Selvitykset viralliseen tarkoitukseen
1. Todistus
käytettäessä yhden arkistonmuodostajan yhtä tai kahta asiakirjaa 85 mk/sivu
käytettäessä yhden arkistonmuodostajan kahta useampaa asiakirjaa 100 mk/sivu
käytettäessä useamman arkistonmuodostajan asiakirjoja 130 mk/sivu
2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava jäljennös
ensimmäinen sivu 60 mk
kultakin seuraavalta sivulta 10 mk
3. Oikeksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote
vuotta 1900 vanhemmista asiakirjoista ensimmäinen sivu 175 mk
kultakin seuraavalta sivulta 110 mk
vuoden 1900 ja sitä nuoremmista asiakirjoista ensimmäinen sivu 120 mk
kultakin seuraavalta sivulta 90 mk
Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu. Lisäsivujen osalta uudeksi sivuksi lasketaan vähintään 10 riviä.
4. Suomen alueella toimivien tai toimineiden seurakuntien asiakirjoista annettava sukuselvitys
joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia koskevia tietoja 60 mk
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 30 mk/hlö
yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto 30 mk
Lähetettäessä selvitys postitse asiakkaalle kotimaassa ei peritä posti-, lähetys tai pankkipalvelumaksuja. Postin lisäpalvelumaksut kuten postiennakot peritään asiakkaalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.