136/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on

muuttanut vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 28 päivänä marraskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) liitteet 3 ja 5, sellaisina kuin ne ovat maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä 532/1997, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1998

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Liite 3

Välittömästi osastolle ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) ekinokokkoosi

2) tarttuvat enkefalopatiat (TSE), muut kuin liitteessä 2 kohdassa 2 ja 13 tarkoitetut tapaukset

3) IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

4) nautaeläinten tarttuva leukoosi

5) hevosen näivetystauti (equine infectious anemia)

6) maedi-visna

7) CAEV (caprine arthritis/encephalitis-virus)

8) TRT/SHS (turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome)

9) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

10) PRCV (porcine respiratory corona virus) sikalassa, joka kuuluu sikaloiden vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan

11) sikainfluenssa, kuten edellä kohdassa 10

12) lohikalojen paisetauti (Aeromonas salmonicida) elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (250/1994, muut.276/1994) 3 §:ssä tarkoitetuilla suojatuilla vesistöalueilla

13) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

14) kalojen Gyrodactylus salaris -tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

15) kalojen Piscirickettsia salmonis -tarunta

16) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

17) karpin kevätviremia (SVC)

18) ostereiden haplosporidioosi (Haplosporidium nelsoni, Haplosporidium costale)

19) ostereiden iridoviroosi (Oyster velar virus)

20) ostereiden marteilioosi (Marteilia sidneyi)

21) ostereiden mikrokytoosi (Mikrokytos mackini, Mikrokytos roughleyi)

22) ostereiden perkinoosi (Perkinsus marinus, perkinsus olseni)

Liite 5

Välittömästi ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) leptospiroosi

2) Paramykso-1-tartunta linnuilla

3) Q-kuume

4) muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

5) Brucella canis- infektio

Nautojen taudit

6) Campylobacter fetus-tartunta

7) Parafilaria bovicola-tartunta

8) Trichomonas-tartunta

Sikojen taudit

9) HEV

10) PED (porcine epidemic diarrhea)

11) PRCV (porcine respiratory corona virus), muut kuin liitteessä 3 kohdassa 10 tarkoitetut tapaukset

12) sikainfluenssa, muut kuin liitteessä 3 kohdassa 11 tarkoitetut tapaukset

Hevosten taudit

13) CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

14) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

15) piroplasmoosi

16) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S. abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

17) entsoottinen abortti (Chlamydia psittaci)

18) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

19) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

20) Mycoplasma. capricolum, Mycoplasma. Mycoides var. mycoides

21) pulmonaari adenomatoosi

22) tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Siipikarjan taudit

23) IB (avian infectious bronchitis)

24) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

25) psittakoosi (Chlamydia psittaci)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.