131/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla

muuttanut 18 päivänä joulukuuta 1996 annetun sisäasiainministeriön päätöksen poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1252/1996) 4 §:n liitteen ja 5 §:n 1 momentin 13 kohdan, sellaisena kuin 4 §:n liite on päätöksessä 480/1997 sekä

lisännyt 2 §:ään uuden 5 mometin seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseniltä, jotka eivät itse ole jäsenvaltioiden kansalaisia ei peritä maksua viisumin pidennyksestä.

5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

13) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa sekä teknistä tallennetta tai vastaavaa korvaavat jäljennökset viranomaisessa säilytettävistä asiakirjoista ja teknisistä tallenteista sekäTämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Janne Kerkelä

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.