129/1998

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös eräistä tullilaitoksen tehtävistä

Valtioneuvosto on tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (228/1991) 2 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1467/1994), nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Euroopan yhteisöjen 13 päivänä maaliskuuta 1997 jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 29 artiklassa tarkoitettu viranomainen, jolla on oikeus saada neuvoston asetuksessa tarkoitetun tullitietojärjestelmän tiedot suoraan käyttöönsä, on tullilaitos.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun neuvoston asetuksen 39 artiklassa tarkoitettu tullitietojärjestelmän tietoturvallisuudesta, artiklassa tarkoitetuista tarkastuksista ja kyseisen neuvoston asetuksen täytäntöönpanon asianmukaisuudesta vastaava yksikkö on Tullihallitus.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Ylitarkastaja
Ismo Mäenpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.