121/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998

Asetus liiketoimintakieltorekisteristä

Oikeusministerin esittelystä säädetään liiketoimintakiellosta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1059/1985) 22 §:n nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään liiketoimintakielloista pidettävästä rekisteristä.

2 §

Tuomioistuimen on toimitettava viipymättä ilmoitus liiketoimintakieltorekisteriin ratkaisustaan, joka aiheuttaa merkinnän tai muutoksen rekisteriin.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) liiketoimintakieltoon määrätyn täydellinen nimi sekä henkilötunnus ja kotikunta;

2) ratkaisun antanut tuomioistuin, ratkaisun antamispäivä sekä ratkaisun muut tarpeelliset tunnistetiedot;

3) liiketoimintakiellon alkamis- ja päättymispäivä;

4) tuomioistuimen liiketoimintakiellosta annetun lain 4 §:n 3 momentin nojalla määräämä poikkeus liiketoimintakiellon sisällöstä.

3 §

Kun ylempi tuomioistuin määrää liiketoimintakiellosta annetun lain 9 §:n 2 momentin tai 17 §:n 2 momentin nojalla, että alemman tuomioistuimen päätöstä ei ole toistaiseksi noudatettava, sen on viipymättä ilmoi tettava määräyksestä liiketoimintakieltorekisteriin.

4 §

Liiketoimintakieltorekisteriin on merkittävä 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:ssä mainitut tiedot. Rekisteriin on merkittävä myös tieto väliaikaisen liiketoimintakiellon raukeamisesta liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 11 §:n 2 momentin nojalla.

5 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään liiketoimintakiellosta, koskee vastaavasti väliaikaista liiketoimintakieltoa.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan liiketoimintakieltorekisteristä 13 päivänä joulukuuta 1985 annettu asetus (1060/1985).

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.