120/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998

Asetus asuntokauppa-asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetun asuntokauppa-asetuksen (854/1995) 2 §:n 1 momentin 8 kohta sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a―7 c § seuraavasti:

2 §
Turva-asiakirjat

Asuntokauppalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja turva-asiakirjoja ovat:


8) asuntokauppalain 2 luvun 17 ja 19 §:ssä tarkoitettuja vakuuksia koskevat vakuusasiakirjat.


7 a §
Suorituskyvyttömyysvakuuden antajan vastuun enimmäismäärä

Asuntokauppalain 2 luvun 19 §:ssä tarkoitetun vakuuden antajan vastuun enimmäismäärä saadaan rajoittaa siten, että se on vakuuden koko voimassaoloajalta 25 prosenttia 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaisista urakkahinnoista tarkistettuna kalenterivuosittain Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksin (1995=100) talotyyppi-indeksin asuinkerrostalo muutosta vastaavasti.

7 b §
Suorituskyvyttömyysvakuuden omavastuumäärät

Asuntokauppalain 2 luvun 19 b §:ssä tarkoitettu osakeyhtiön omavastuu saa olla enintään kaksi prosenttia 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaisista urakkahinnoista ja osakkeenostajan omavastuu enintään puolitoista prosenttia asunnosta tehdyn ensimmäisen kaupan kauppahinnasta. Omavastuumäärät saadaan tarkistaa kalenterivuosittain 7 a §:ssä tarkoitetun indeksin muutosta vastaavasti.

7 c §
Suorituskyvyttömyysvakuudesta korvattavien asumiskulujen enimmäismäärä

Asuntokauppalain 2 luvun 19 §:ssä tarkoitettu vakuuden antaja saa rajoittaa vastuunsa osakkeenostajan ja hänen perheenjäsenensä asumiskuluista siten, että vakuudesta korvataan tarpeelliset ylimääräiset kulut enintään kuuden kuukauden ajalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.