114/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta 27 päivänä helmikuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (329/1995) 1 §:n, 2 §:n 2 kohdan, 3 §:n johdantokappaleen ja 6 kohdan ja 10 §:n 2 momentin,

sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 2 kohta päätöksessä 310/1996 ja 3 §:n 6 kohta päätöksessä 944/1996 sekä

lisännyt päätökseen uuden 6 a §:n seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määritellään ne periaatteet, joita lääninhallitusten on noudatettava käyttäessään valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettua ja valtioneuvoston niiden käyttöön kiintiöimää määrärahaa joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen, matkalippujen hinnanalennuksiin sekä linja-autolla ja taksilla harjoitettavan joukkoliikenteen ylläpitämiseen.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:


2) kaupunkimaisella paikallisliikenteellä joukkoliikennettä, joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen sisäisiä matkustustarpeita ja

a) jota ajetaan vähintään kuusi vuoroa päivässä ja jonka vuorovälit ovat korkeintaan kaksi tuntia tai

b) joka on luonteeltaan palvelulinja.

3 §
Lääninhallitusten kiintiöiden käyttötarkoitukset

Lääninhallitus voi sen käyttöön ja tarvittaessa eri käyttötarkoituksiin osoitetulla määrärahalla:


6) rahoittaa avustuksin joukkoliikenteen kehittämistä.

6 a §
Joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämispalveluja sekä liikennekokeiluja rahoitettaessa noudatettavat periaatteet

Lääninhallituksen tulee noudattaa seuraavia periaatteita rahoittaessaan joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämispalveluja sekä liikennekokeiluja:

1) lääninhallituksen rahoitusosuus ei saa ylittää 50 prosenttia,

2) suunnitteluhankkeiden toteuttamiskelpoisuus on pyrittävä riittävästi varmistamaan etukäteen,

3) suunnitteluhankkeita ei saa rahoittaa alueilla, joiden aikaisemmat valtion osittain tai kokonaan rahoittamat suunnitelmat eivät ole johtaneet toteutukseen, jollei siihen ole erityisiä syitä,

4) jos hankkeen kustannusarvio on 200 000 markkaa tai suurempi, on hankesuunnitelmasta hankittava liikenneministeriön lausunto,

5) kehittämishankkeista on toimitettava liikenneministeriölle lyhyt kuvaus tarkoitukseen laadittua lomaketta käyttäen, sekä

6) liikennekokeiluja rahoitettaessa on ko- keilun tulosten hyödyntämisestä pyrittävä varmistumaan etukäteen.

10 §
Valvonta

Liikenneministeriöllä on oikeus saada tietoja valtion rahoituksen käytöstä ja vaikutuksista sekä niistä tiedoista, joita lääninhallitus on saanut haltuunsa 1 momentin mukaista valvontatehtävää suorittaessaan.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1998.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.