113/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Sen lisäksi mitä vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetussa asetuksessa (281/1972) säädetään, noudatetaan asetuksessa mainittujen aineiden lisäämisessä koko väestölle tarkoitettuihin tavanomaisiin elintarvikkeisiin tämän päätöksen määräyksiä.

Tämä päätös ei koske erityisruokavaliovalmisteita.

2 §
Ravintoainesisällön vakiointi

Vitamiinin tai kivennäisaineen lisääminen tavanomaiseen elintarvikkeeseen on sallittua, jos lisätty määrä on sellainen, että se korvaa vain valmistuksessa aiheutuneen hävikin tai tasaa valmistusaineessa luontaisesti esiintyvän vaihtelun.

3 §
Yleiset lisäämisluvat

Vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisääminen seuraaviin elintarvikkeisiin on sallittua liitteessä mainituilla ehdoilla:

1) C-vitamiinin lisääminen täysmehuun, mehuun, nektariin ja vastaavaan tiivisteeseen, marja- ja hedelmäpohjaisiin jälkiruokiin, perunasosevalmisteisiin sekä pastilleihin ja purukumiin,

2) kalsiumin lisääminen mehuun ja vastaavaan tiivisteeseen,

3) raudan ja B-ryhmän vitamiinien lisääminen aamiaisviljavalmisteisiin,

4) jodin lisääminen ruokasuolaan, sekä

5) A-vitamiinin tai beta-karoteenin sekä D-vitamiinin lisääminen neuvoston asetuksen (EY) nro 2991/94 tarkoittamiin levitettäviin ravintorasvoihin.

4 §
Lisäämisestä ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä

Edellä 3 §:ssä mainitun elintarvikkeen pakkauksessa voidaan lisäämisestä ilmoittaa sanalla vitaminoitu tai muulla vastaavalla merkinnällä, jolloin lisätyn ravintoaineen määrä ilmoitetaan sen suuruisena kuin se on vähintään pakkaukseen merkittynä viimeisenä käyttöpäivänä tai parasta ennen -päiväyksen ilmoittamana päivämääränä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 22 päivänä kesäkuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (938/1995).

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Yleiset ehdot lisätä vitamiineja ja muita ravintoaineita

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.