1399/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §
Tukeen oikeutetut tuotteet ja tuen määrä

Vuodelta 1997 maksetaan valtion talousarvioon maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen varatusta määrärahasta eräistä maaja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista 11 päivänä joulukuuta 1996 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1030/1996) tarkoitettua avomaanpuutarhatuotteiden hehtaaritukea, kasvihuonetukea ja puutarhatuotteiden varastointitukea sekä maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta 11 päivänä joulukuuta 1996 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1031/1996) tarkoitettua pohjoista hehtaaritukea ja puutarhatuotteiden varastointitukea tämän päätöksen liitteestä ilmenevällä tavalla.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.