1398/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 28 ja 48 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan eläinten kuljetuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (491/1996) 28 §:n 1 momentti ja 48 §, seuraavasti:

28 §
Reittisuunnitelma

Reittisuunnitelma on laadittava kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen yli kahdeksan tuntia kestävälle kuljetukselle Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä mainittujen eläinten kuljetukselle Suomen ja Euroopan yhteisön ulkopuolisten valtioiden välillä. Reittisuunnitelma on laadittava koko matkaa varten.


48 §
Siirtymäsäännös

Jos eläimen kuljetusväline täyttää tämän asetuksen 2 luvussa säädetyt vaatimukset, saadaan matkan kestoaikojen osalta noudattaa 32 §:n estämättä 33―35 §:ssä säädettyjä matkan kestoaikoja 30 päivään kesäkuuta 1999.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.