1373/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion asuntorahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (401/1993) 12 § seuraavasti:

12 §

Asuntorahaston maksuliikkeen ja kirjanpidon valtion talousarvion ulkopuolisten varojen osalta hoitaa valtiokonttori. Asuntotoimen avustukset maksaa kuitenkin asuntorahasto lukuun ottamatta taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille myönnettäviä avustuksia. Valtioneuvosto voi myös antaa tarkempia määräyksiä avustusten maksamisesta.

Asuntorahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahastolla on edellä 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen kaksi tilintarkastajaa, jotka ympäristöministeriö määrää tilikaudeksi kerrallaan. Toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien palkkiot määrää ympäristöministeriö.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa asuntorahaston varojen käyttöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.