1366/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 22 §:n 2 momentti, ja

lisätään 103 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 1122/1994, uusi a kohta, jolloin nykyinen a―i kohta siirtyy b―j kohdaksi, ja 5 momenttiin uusi a kohta, jolloin nykyinen a―n kohta siirtyy b―o kohdaksi, seuraavasti:

103 §
Eräitä autoryhmiä koskevat poikkeukset

1. Invataksiin, pelastusautoon, sairasautoon, matkailuautoon, ruumisautoon ja huoltoautoon ei sovelleta:

a) 32 b §:ssä olevaa EY-tyyppihyväksyntänumeroa koskevaa vaatimusta;


5. Panssaroituun M1-luokan autoon ei sovelleta:

a) 32 b §:ssä olevaa EY-tyyppihyväksyntänumeroa koskevaa vaatimusta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.