1365/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus pohjoisten kuntien kalastusaluelautakunnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 69 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella on lautakunta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sijaitsevien vesialueiden kalastusalueisiin jakamista ja alueiden rajoja koskevan ehdotuksen tekemistä varten.

Asianomainen ministeriö asettaa lautakunnan määräajaksi.

2 §

Lautakunnassa on kalatalousjohtaja sekä kahdeksan 1 §:ssä mainittujen kuntien alueelta kutsuttua muuta jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Kutsutuista jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään puolen edustettava vesialueiden omistajia ja kalastusoikeuden haltijoita sekä muiden kalastusta ammattimaisesti harjoittavia ja virkistyskalastajia. Yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä on edustettava saamelaiskäräjiä.

Ennen lautakunnan asettamista on asianomaisille viranomaisille ja järjestöille sekä saamelaiskäräjille varattava tilaisuus tehdä esityksensä edustajikseen.

3 §

Lautakunnan puheenjohtajana on kalatalousjohtaja. Varapuheenjohtajan määrää asianomainen ministeriö.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla.

4 §

Lautakunnan tehtävä katsotaan päättyneeksi, kun työvoima- ja elinkeinokeskus on vahvistanut jaon kalastusalueisiin ja alueiden rajat.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.

5 §

Tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.