1287/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1348/1996) voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Silloin, kun kunnostamistyötä koskevan suunnitelman maastotyöt on tehty tai rahoituspäätös annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1997, sovelletaan muita kuin toimielimiä ja menettelyä koskevia tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Mitä tämän lain 1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 3 momentissa, 4 ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 2 momentissa sekä 4 c ja 6 §:ssä säädetään, sovelletaan kuitenkin niihinkin tapauksiin, joihin muutoin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Silloin, kun rahoituspäätös on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1997, ei kuitenkaan sovelleta 4 c §:ssä mainitun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 29 §:n säännöstä siltä osin kuin se koskee takaisinperittävän määrän korottamista taikka seuraamusluontoista korkoa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 212/1997
MmVM 17/1997
EV 224/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.