1255/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991) 17 a §, sellaisena kuin se on asetuksissa 5/1997 ja 281/1997, ja

muutetaan 12 §, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 5/1997, seuraavasti:

12 §
Investoinnin tukimuoto

Maaseutuelinkeinolain 15 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu korotettu rahoitustuki myönnetään avustuksena, jos hakijalle on jo vuonna 1995 tai 1996 myönnetty valtionlainaa tai korkotukilainaa investointia varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.