1254/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (348/1994), päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia teknologian kehittämiskeskuksen suoritteita ovat:

1) tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden rahoittamista ja maksatusta koskevat päätökset sekä niiden valmisteluun liittyvä ohjaus ja neuvonta;

2) teknologiatiedotukseen ja kehittämiskeskuksen palvelujen esittelyyn liittyvät seminaarit, koulutustilaisuudet, lehdet, esitteet, oppaat ja muu tiedotusaineisto; sekä

3) neuvot, ohjeet ja opastus, jos niistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat toimeksiannosta tehtävät:

1) asiantuntijapalvelut;

2) seminaarit, koulutustilaisuudet ja -palvelut, jotka eivät liity 1 §:ssä tarkoitettuun toimintaan;

3) julkaisut, tutkimukset ja selvitykset, jotka eivät liity 1 §:ssä tarkoitettuun toimintaan;

4) tietokanta- ja tietojärjestelmäpalvelut;

5) tilojen ja laitteiden käyttö, toimistopalvelut ja asuntojen vuokraus; sekä

6) valokopiot ja jäljennökset.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.