1252/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/1983) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1359/1996 seuraavasti:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 34 markkaa 50 penniä, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava luku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2 §

Ulkomaanliikenteen väylämaksu suoritetaan kertamaksuna aluksen saapuessa ulkomailta. Kertamaksu määräytyy aluksen jäämaksuluokan ja nettovetoisuuden perusteella allaolevan taulukon mukaisesti. Kertamaksua ei kuitenkaan kanneta siltä osin kuin kertamaksu ylittää 648 900 markkaa.

Ulkomaanliikenteen kertamaksun perusmaksut (pm) ja maksuyksiköt (my):

Aluksen nettovetoisuutta osoittava luku
alle 2000 2000―9999 10000 tai isompi
Jäämaksuluokka my pm my pm my
I A Super 10,00 20 000 8,50 88 000 7,50
I A 20,00 40 000 17,00 176 000 15,00
I B 33,60 67 200 28,60 296 000 25,20
I C 44,90 89 800 38,20 395 400 33,70
II 50,50 101 000 42,90 444 200 37,90
III 56,10 112 200 47,70 493 800 42,10

pm = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun alarajan kohdalla

my = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun yksiköltä, joka ylittää alarajanTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.