1209/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1412/1992:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen mukaisesti.

Päätös ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997.

Tämän päätöksen vaatimusten vastaisia kemikaaleja ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää tällä päätöksellä rajoitetuissa kohteissa 30 päivänä kesäkuuta 1998 jälkeen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/60/EY, EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi96/55/EY, EYVL N:o L 231/20, 12.9.1996, s. 20

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

LIITE

Aineet

Päätöksessä klooratuilla liuottimilla tarkoitetaan seuraavia aineita:

1) Kloroformi CAS N:o 67―66―3

2) 1,1,2-Trikloorietaani CAS N:o 79―00―5

3) 1,1,2,2-Tetrakloorietaani

CAS N:o 79―34―5

4) 1,1,1,2-Tetrakloorietaani

CAS N:o 630―20―6

5) Pentakloorietaani CAS N:o 76―01―7

6) 1,1-Dikloorietyleeni CAS N:o 75―35―4

Kielto ja rajoitus

Mainittuja kloorattuja liuottimia ei saa käyttää yleiseen kulutukseen myytäväksi tarkoitetuissa kemikaaleissa eikä teollisuusprosessien ulkopuolisissa käyttötarkoituksissa, kuten pintojen tai tekstiilien puhdistuksessa, kun myytävissä tai käytettävissä kemikaaleissa liuottimen pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi 0,1 painoprosenttia.

Kemikaalin, jossa mainitun klooratun liuottimen pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 painoprosenttia, päällykseen on lisättävä muiden merkintöjen lisäksi helposti luettavissa oleva ja pysyvästi kiinnitetty merkintä: "Vain teollisuuskäyttöön ― Endast för industriellt bruk".

Kieltoa ja rajoitusta ei sovelleta:

1) lääke- ja eläinlääkevalmisteeseen eikä

2) kosmeettiseen valmisteeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.