1178/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsälain (1093/1996) 5 §:n 4 momentin nojalla

muuttaa metsälain soveltamisesta 14 päivänä maaliskuuta 1997 antamansa päätöksen (224/1997) 4 §:ää seuraavasti:

4 §
Uudistushakkuun edellytykset

Arvioitaessa, saadaanko uudistushakkuu tehdä, ei oteta huomioon niitä puita, jotka olisivat poistettavissa puuston kasvatushakkuussa.

Puusto on riittävän järeää uudistushakkuuta varten, jos sen keskiläpimitta senttimetreinä on vähintään:

Pääasiallinen puulaji ja kasvupaikan laatu Lappi Kainuu ja PohjoisPohjanmaa Muu Suomi
Mänty tuore tai ravinteikkaampi kangas 23 25 27
kuivahko kangas 23 24 25
kuiva kangas 22 22 23
Kuusi lehtomainen tai ravinteikkaampi kangas 23 24 25
tuore kangas 22 23 24
Raudus- ja hieskoivu tuore tai ravinteikkaampi kangas 22 23 24

Puusto on saavuttanut riittävän iän uudistushakkuuta varten, jos puuston keski-ikä vuosina on vähintään:

Pääasiallinen puulaji ja kasvupaikan laatu Lappi Kainuu ja PohjoisPohjanmaa Muu Suomi
Mänty tuore tai ravinteikkaampi kangas 110 90 70
kuivahko kangas 120 100 80
kuiva kangas 130 120 100
Kuusi lehtomainen tai ravinteikkaampi kangas 100 80 70
tuore kangas 110 90 80
Raudus- ja hieskoivu lehtomainen tai ravinteikkaampi kangas 60 60 50
tuore kangas 60 60 60

Lapilla tarkoitetaan tässä pykälässä Lapin metsäkeskuksen toimialuetta. Kainuulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tarkoitetaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskusten toimialueita lukuunottamatta seuraavia kuntia: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska.

Lapin suojametsäalueella puuston vähimmäisikä uudistushakkuuta varten on kymmenen vuotta korkeampi kuin muulle osalle Lappia määritelty vähimmäisikä.

Turvemailla sovelletaan samoja uudistuskelpoisuuden läpimitta- ja ikävaatimuksia kuin ravinteisuudeltaan vastaavilla kangasmailla. Jos puuston kasvu kuitenkin on erityisen vähäinen, saadaan uudistushakkuu tehdä puuston iästä tai järeydestä riippumatta.

Uudistushakkuu saadaan tehdä ennen kuin puusto on saavuttanut 2 tai 3 momentissa tarkoitetun uudistuskelpoisuuden vain, jos siihen on erityinen syy. Erityinen syy tulee esittää metsänkäyttöilmoituksessa. Erityisiä syitä voivat olla muun muassa puuston huono kasvu tai vähäinen taloudellinen tuotto sopimattoman kasvupaikan tai puuston huonon laadun, vähäisyyden tai sairauden takia. Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään puuston järeys- ja ikävaatimuksista, ei koske erityiskäyttöön perustettuja metsiköitä, kuten joulukuusi-, energiapuu tai muita erikoispuumetsiköitä taikka sellaisia metsiköitä, joiden puuston uudistaminen on metsikön tuoton kannalta taloudellisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin puuston kasvattaminen edelleen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Pentti Lähteenoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.