1130/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen lykkäyksen ehdoista

Valtiovarainministeriö on

18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verotusmenettelylain (1558/1995) 90 §:n,

30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 211 §:n 1 momentin,

20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 57 §:n,

20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 37 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1560/1995,

6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/1943) 99 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 620/1993,

29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 52 §:n 3 momentin,

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 22 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1563/1995,

4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 38 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1576/1995,

työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 14 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 543/1985,

12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 53 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1561/1995,

26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/1992) 18 §:n 3 momentin

eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/1966) 7 §:n, sellaisena kuin se on laissa 543/1996,

29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 50 §:n 2 momentin,

29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 50 §:n 3 momentin ,

moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/1966) 32 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 548/1985 ja 9 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 522/1994,

polttoainemaksusta 13 päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (337/1993) 15 §:n 3 momentin, sekä

ajoneuvoverosta 20 päivänä joukukuuta 1996 annetun lain (1111/1996) 4 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tämän päätöksen ehtoja sovelletaan myönnettäessä lykkäystä verojen, maksujen tai vastaavien määrien suorittamiselle sen mukaan kuin erikseen säädetään.

2 §

Lykkäys myönnetään ehdoin, että lykätyn määrän suorittamisesta annetaan hyväksyttävä vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin myöntää vakuutta vaatimatta, jos maksettavaksi jäävän määrän vähäisyys, lykkäysajan lyhyys tai muut erityiset syyt antavat siihen aiheen.

Veroviraston kannettavina oleville veroille ja maksuille myönnetään vakuutta vaatimatta lykkäystä ainoastaan ehdolla, että lykkäys ei estä veronkuittausta lykätyn määrän sekä sille mahdollisesti perittävän koron suoritukseksi.

3 §

Verolle, maksulle tai vastaavalle määrälle, jonka suorittamiselle on myönnetty lykkäystä, peritään lykkäysajalta korkoa, joka on määrältään Suomen Pankin vuosittain vahvistama viivästyskoron viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan kuitenkin myöntää ilman korkoa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Päätöstä sovelletaan lykkäykseen, joka myönnetään päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin niin, että lykkäyskorko lasketaan ennen päätöksen voimaantuloa edeltävältä ajalta tuolloin voimassa olleessa päätöksessä määrätyn 12 prosentin vuotuisen koron mukaan.

Tässä päätöksessä määrätty lykkäyskorko lasketaan myös ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetylle lykkäykselle määrä tyn koron sijaan 1 päivästä tammikuuta 1998 lukien.

Tämän päätöksen ehtoja sovelletaan myös lykkäykseen, joka myönnetään päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja johonmuutoin soveltuvat aikaisemmin voimassa olleet sellaiset säännökset, joilla valtiovarainministeriölle on annettu valtuus määrätä lykkäyksen ehdoista.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen lykkäyksen ehdoista 8 päivänä joulukuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön päätös (1102/1994).

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri
Jouko Skinnari

Neuvotteleva virkamies
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.