1118/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki vientitakuulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain (479/1962) 2 §:n 1 momentin 4 ja 4 a kohta sekä 3 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 112/1989, 2 §:n 1 momentin 4 a kohta laissa 505/1990, 3 §:n 1 momentti laissa 22/1974 ja 3 §:n 2 momentti laissa 1141/1993, seuraavasti:

2 §

Valtion vientitakuu viennin yhteydessä mahdollisesti syntyvän tappion korvaamiseksi voidaan myöntää:


4) luoton vakuudeksi pankille tai muulle luotonantajalle taikka vastavakuudeksi luoton takaajalle, milloin luotto on myönnetty viejälle viennin tai 3 kohdassa tarkoitetun markkinoimistoimenpiteen rahoittamista varten, taikka vientituotteen ostamista varten ulkomaiselle tilaajalle tai muulle velalliselle, taikka 8 kohdassa tarkoitetuksi vakuudeksi tilaajalle tai mainitussa kohdassa tarkoitetun vakuuden vastavakuudeksi vakuuden antajalle;

4 a) pankille, joka vahvistaa tai muulla tavalla kattaa tilaajan puolesta avatun remburssin tai tilaajan puolesta annetun muun vastuusitoumuksen.


3 §

Vientitakuu voi kattaa viennin yhteydessä syntyvän tappionvaaran kokonaisuudessaan tai osittain. Vientitakuu voidaan antaa omavelkaisena takauksena, täytetakauksena tai muuna vastuusitoumuksena.

Tämän lain nojalla myönnettyjen takuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa nousta enintään 47 000 miljoonaan markkaan. Edellä 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen takuiden takuuvastuu saa kuitenkin nousta enintään 4 000 miljoonaan markkaan.Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 1997.

HE 213/1997
TaVM 28/1997
EV 182/1997

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.