1104/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 95 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1122/1996, sekä

lisätään lakiin uusi 93 a § seuraavasti:

93 a §
Liike- ja yhteisötunnusrekisterin julkisuus

Jokaisella on oikeus saada verohallinnon ylläpitämästä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä seuraavat tiedot:

1) liike- ja yhteisötunnus;

2) nimi;

3) kotikunta ja osoite;

4) oikeudellinen muoto;

5) liike- ja yhteisötunnuksen voimassaoloaika.

95 §
Lain voimaantulo

Tällä lailla kumotun verotuslain verotustietojen julkisuutta, salassapitoa, tietojen luovutusta ja salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vuoden 1999 loppuun. Näitä säännöksiä sovelletaan myös perintö- ja lahjaverotuksessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 163/1997
VaVM 27/1997
EV 162/1997

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.