1095/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan öljylämmityslaitteistoista 27 päivänä lokakuuta 1995 annetun asetuksen (1211/1995) 4 §:n 4 kohta sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

4 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetaan:


4) tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen 4 a §:n mukaisesti hyväksymää tarkastuslaitosta.

4 a §
Tarkastuslaitos

Tarkastuslaitoksen hyväksymisessä nouda- tetaan soveltuvin osin, mitä maakaasuasetuksen (1058/1993) 3 a―3 e §:ssä tarkastuslaitosten hyväksymisestä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.