1085/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen (870/1985) nimike ja 1 §,

sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1132/1985, seuraavasti

Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin

eläkeasetus

1 §

Jos työnantaja on laiminlyönyt hänelle taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985), jäljempänä eläkelaki, 7 §:n 1 momentin mukaan kuuluvan velvollisuuden suorittaa vakuutusmaksu, esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassalla on oikeus periä vakuutusmaksulle suorituksen viivästymisen ajalta eläkelain 8 §:n 1 momentin mukaisen korkoprosentin mukaan laskettu vuotuinen korko.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.