1066/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan tilastokeskuksesta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun asetuksen (105/1992) 3 §, 6 §:n 2 momentti sekä 7, 8 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi asetuksessa 1238/1994 ja 10 § mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §

Tilastokeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä ja taloussäännössä määrätään, muu virkamies.

6 §

Pääjohtaja ratkaisee tilastokeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä tai taloussäännössä ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.


7 §

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon ja tilastokeskuksen toimialaan.

Toimintayksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kehittämiskokemusta sekä hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan.

8 §

Tilastokeskuksen pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Toimintayksikön johtajan nimittää johtokunta. Viraston muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

10 §

Johtokunta määrää tilastokeskuksen pääjohtajan esityksestä tämän sijaisena toimivan toimintayksikön johtajan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.