1046/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Asetus maan jakamisesta maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1045/1997:

1 §

Puolustusvoimien tehtäviä varten maa jaetaan maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Maanpuolustusalueita ovat:

1) pohjoinen maanpuolustusalue, joka käsittää Oulun ja Lapin sotilasläänit;

2) läntinen maanpuolustusalue, joka käsittää Helsingin, Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Porin, Vaasan ja Keski-Suomen sotilasläänit; sekä

3) itäinen maanpuolustusalue, joka käsittää Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion sotilasläänit.

3 §

Sotilasläänejä ovat:

1) Helsingin sotilaslääni, joka muodostuu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeista;

2) Uudenmaan sotilaslääni, joka muodostuu Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton toimialueista Helsingin sotilaslääniä lukuun ottamatta;

3) Hämeen sotilaslääni, joka muodostuu Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton ja Pirkanmaan liiton toimialueista;

4) Turun ja Porin sotilaslääni, joka muodostuu Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton toimialueista sekä Ahvenanmaan maakunnasta;

5) Vaasan sotilaslääni, joka muodostuu Etelä-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Österbottens förbund-Pohjanmaan liiton toimialueista;

6) Kymen sotilaslääni, joka muodostuu Kymenlaakson liiton ja Etelä-Karjalan liiton toimialueista;

7) Mikkelin sotilaslääni, joka muodostuu Etelä-Savon maakuntaliiton toimialueesta;

8) Pohjois-Karjalan sotilaslääni, joka muodostuu Pohjois-Karjalan liiton toimialueesta;

9) Kuopion sotilaslääni, joka muodostuu Savon liiton toimialueesta;

10) Keski-Suomen sotilaslääni, joka muodostuu Keski-Suomen liiton toimialueesta;

11) Oulun sotilaslääni, joka muodostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Kainuun liiton toimialueista; sekä

12) Lapin sotilaslääni, joka muodostuu Lapin liiton toimialueesta.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan maan jakamisesta sotilaslääneihin ja maanpuolustusalueisiin 29 päivänä kesäkuuta 1990 annettu asetus (609/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.