1026/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) 3 §:n 3 kohta sekä lain liitteenä oleva verotaulukko seuraavasti:

3 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


3) viinillä käymisteitse valmistettua tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja joka ei sisällä lisättyä etyylialkoholia; viininä pidetään lisäksi sellaista käymisteitse valmistettua edellä mainittuihin nimikkeisiin kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia mutta enintään 5,5 tilavuusprosenttia ja joka sisältää lisättyä etyylialkoholia;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998

HE 105/1997
VaVM 15/1997
EV 132/1997
Neuvoston direktiivi 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21,
Neuvoston direktiivi 92/84/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29,
Neuvoston direktiivi 96/99/EY; EYVL N:o L 8, 11.1.1997, s. 12

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Jouko Skinnari

Verotaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.