1020/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetun asetuksen (575/1988) 7 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 214/1994, seuraavasti:

7 §
Ilmoitus syyttäjälle

Esitutkintaviranomaisen on sen lisäksi, mitä esitutkintalain (449/1987) 15 §:n 1 momentissa säädetään, ilmoitettava syyttäjälle sellaisista rikosasioista, joista tämä on erikseen pyytänyt ilmoittamaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.