992/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain 45 luvun 25 §, sellaisena kuin se on laissa 321/1983, seuraavasti:

45 luku

Sotilasrikoksista

25 §

Arestirangaistusta suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu arestista taikka rikkoo siihen liittyvän poistumisrajoituksen, taikka poistumiskielto-ojennusta tai poistumisran- gaistusta suorittava sotilas, joka rikkoo poistumisrajoituksen, on tuomittava, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, täytäntöönpanorikkomuksesta kurinpitorangaistukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 40/1997
LaVM 13/1997
EV 140/1997

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.