923/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 3 b §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 3 b §, sellaisena kuin se on asetuksessa 231/1996, seuraavasti:

3 b §

EY:n rakenneasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa kappaleessa tarkoitettuja maatilalta saatuja tuloja ovat maatalousyrittäjän kaikki 2 §:ssä tarkoitetusta maataloudesta ja EY:n rakenneasetuksen kysymyksessä olevan säännöksen mukaisesta muusta toiminnasta saamat tulot, jos toimintaa on harjoitettu maatilalla. Maatilalta saaduksi tuloksi luetaan myös tulo, jonka maatalousyrittäjä saa työskentelystä 2 §:ssä tarkoitetun toiminnan tuloksena syntyneitä tuotteita jalostavassa tai markkinoivassa yhteisössä. Edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä omistaa tämän yhteisön yhdessä muiden maatalousyrittäjien kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1997. Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 21 §:ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.