922/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 31 päivänä joulukuuta 1994 annettuun asetukseen (1547/1994) uusi 6 a § seuraavasti:

6 a §

Verotonta raskasta ja kevyttä polttoöljyä voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta muonitusta koskevia säännöksiä noudattaen seuraaville dieselmoottorilla varustetuille aluksille ja alustyypeille:

1) kauppa-alukset, jotka on merkitty alusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä;

2) merenkulkulaitoksen, rajavartiolaitoksen, tullilaitoksen, tielaitoksen, puolustusvoimien ja poliisilaitoksen omistamat ja niiden käytössä olevat alukset;

3) Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamat ja sen käytössä olevat alukset;

4) ruoppaajat ja hiekkajaalat;

5) kalastusalukset, jotka on merkitty kalas tusalusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä, sekä troolarit; sekä

6) Suomen Meripelastusseura — Finlands Sjöräddningssällskap ry:n, Pidä Saaristo Siistinä ry — Håll Skärgården Ren rf:n, Ålands Sjöräddningssällskap r.f:n ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen omistamat ja niiden käytössä olevat alukset.

Polttoöljyä ei saa kuitenkaan luovuttaa 1 momentissa tarkoitetulle alukselle verottomana, jos alusta myös käytetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuna yksityisenä huvialuksena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.