905/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut 22 päivänä kesäkuuta 1995 erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (937/1995) 9 §:n 1 momentin ja liitteen 2 kohdat 1 ja 2, sekä

lisännyt päätökseen uuden 8 a §:n seuraavasti:

8 a §
Väliaikainen markkinointilupa

Euroopan yhteisöjen komissio voi hakemuksesta myöntää elinkeinonharjoittajalle kahdeksi vuodeksi luvan saattaa markkinoille sellainen tieteellis-tekniseen kehitykseen perustuva erityisruokavaliovalmiste, joka ei täytä liitteessä 1 mainituille ryhmille annettuja erityisiä koostumusmääräyksiä.

Komissio tekee väliaikaista markkinointilupaa koskevan päätöksen elintarvikealan tiedekomiteaa kuultuaan erityiseen ravitsemukselliseen käyttöön tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (89/398/ETY) 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Komissio voi tarvittaessa lisätä lupapäätökseen valmisteen koostumuksen muutokseen liittyviä määräyksiä pakkausmerkinnöistä.

9 §

Suomen toimivaltainen viranomainen on elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto antaa ohjeita 8 §:ssä mainitun ilmoituksen tekemisestä sekä 8 a §:ssä mainittua väliaikaista markkinointilupaa koskevan hakemuksen tekemisessä.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/84/EY; EYVL N:o L 48, 19.2.1997, s. 20

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite 2


1) Laihdutukseen tarkoitetut vähäenergiaiset valmisteet

1.1. Ruokavalionkorvikkeet ja ateriankorvikkeet

Noudatetaan laihdutusvalmisteista 25 päivänä syyskuuta 1997 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen määräyksiä (904/1997).

1.2. Muut laihdutukseen tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet

Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen on sallittua.

2) Hiilihydraateista, proteiineista ja muista ravintoaineista koostetut valmisteet (ns. formulat), jotka korvaavat aterioita kokonaan tai osittain ja jotka on tarkoitettu urheilijoille ja muille vastaaville erityisryhmille

Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen on sallittua.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.