874/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 21 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 5 §:n 1 momentin 8 kohdan ja 2 momentin sekä 21 §:n 1 momentin 2 kohdan,

sellaisena kuin niistä on 21 §:n 1 momentin 2 kohta 19 päivänä lokakuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä 1184/1995, seuraavasti:

5 §
Maatalouden ympäristötuen perustuen myöntämisen edellytykset

Maatalouden ympäristötuen perustukea voidaan vuosina 1995—1999 myöntää maa- ja puutarhataloutta harjoittavalle viljelijälle, joka sitoutuu viideksi vuodeksi siihen, että:


8) maatilalla torjunta-aineiden levitykseen käytettävä kalusto on testattu vuoden 1999 loppuun mennessä ja torjunta-aineita saa levittää vuodesta 1998 alkaen vain henkilö, joka on suorittanut niiden käyttökoulutuksen.

Jos 1 momentin mukaiset toimenpiteet edellyttävät investointeja tai vastaavia muutoksia, viljelijän on sitouduttava tekemään ne kolmen vuoden kuluessa 6 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen antamisesta. Jos investointeja tai vastaavia muutoksia ei pystytä toteuttamaan kolmen vuoden kuluessa sitoumuksen antamisesta, voi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen viljelijän tekemän hakemuksen perusteella päättää, että viljelijällä on mahdollisuus toteuttaa tarvittava investointi tai vastaava muutos neljän vuoden kuluessa sitoumuksen antamisesta. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi päättää tämän lisäajan myöntämisestä vain maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämissä tapauksissa.


21 §
Maatalouden ympäristötuen erityistuen määrä

Sopimuksen tehneelle viljelijälle maksetaan vuosittain maatalouden ympäristötuen erityistukea 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiselta sopimukseen sisältyvältä peltohehtaarilta, 1 kohdan b alakohdassa ja 6 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, seuraavasti:


2) sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä:

a) vuosina 1995 ja 1996 sopimukseen sisältyvien peltojen osalta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana (kolme vuotta) tukea A-alueella 1 797 markkaa, B-alueella 1 601 markkaa ja C-alueella 1 397 markkaa;

b) vuonna 1997 ja myöhemmin tehtävien sopimusten osalta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana (kolme vuotta) koko maassa 1 000 markkaa; sekä

c) siirtymisen jälkeen luonnonmukaisen tuotannon tukea koko maassa 702 markkaa;Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.