873/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1997

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetusministeriöstä 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun asetuksen (162/1997) 4 § ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys opetus- ja sivistystoimeen sekä hallintoon, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) johtajalla, suunnittelupäälliköllä, hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 kohdan säännöksiä;

4) opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, rakennusneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

5) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

6) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

7) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa ylimääräisenä esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

5 §
Henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 4 §:n 1—4 ja 6 kohdassa mainittuihin virkoihin.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 1997.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia. Viran hakumenettelyssä ja virkaan ilmoittautumismenettelyssä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä syyskuuta 1997 valtion virkamiesasetuksen (971/1994) sanottuja menettelyjä koskevia säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.