869/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1997

Asetus raha-automaattiasetuksen 31 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään väliaikaisesti 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/1967) 31 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 9/1991 ja 118/1993, uusi 4 momentti seuraavasti:

31 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään avustuksen hakemisen määräajasta, voidaan avustusta vuonna 1997 myöntää viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1997 Raha-automaattiyhdistykselle toimitettujen hakemusten perusteella 29 §:n mukaisiin tarkoituksiin, jos hakemukset koskevat erillisoh- jelmaa pitkäaikaistyöttömyyden ja muiden lamasta aiheutuneiden seurausvaikutusten lieventämiseksi sekä homevaurioiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1997 ja on voimassa vuoden 1997 loppuun.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.