866/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan matkailun edistämiskeskuksesta 27 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (459/1988) 9 § ja 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi asetuksessa 555/1997, seuraavasti:

9 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena edistämiskeskuksen virkoihin on aikaisemmalla toiminnalla tai muuten osoitettu sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys matkailuun liittyviin kysymyksiin;

2) johtajan välittömässä alaisuudessa toimivalla osastopäälliköllä tai virka-asemal- taan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

10 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.