849/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun asetuksen (674/1997) 16 §:n 1 momentti seuraavasti:

16 §
Vaunujen merkitseminen

Vaarallista ainetta kuljettavassa vaunussa on oltava aineen vaarallisuudesta kertovat määräysten mukaiset varoituslipukkeet tai niitä vastaavat pysyvät merkinnät. Vaarallista ainetta kuljettavassa säiliövaunussa ja vaarallista ainetta irrallisena kuljettavassa vaunussa on lisäksi oltava määräysten mukaiset tunnusnumerokilvet. Lipukkeet ja kilvet tai niitä vastaavat pysyvät merkinnät on oltava vaunuissa siten, että ne ovat selvästi näkyvissä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25. Komission direktiivi96/87/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 45.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.