843/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/1978) 4 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 586/1987 sekä 11 päivänä joulukuuta 1992 valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 32 §:n nojalla

muuttanut eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 14 päivänä helmikuuta 1995 antamansa päätöksen (184/1995) nimikkeen, 1 §:n otsikon ja 1 momentin ja 7 §:n, sekä

lisännyt 1 §:ään uuden 3 momentin ja päätökseen uuden 1 a §:n seuraavasti:

Valtiovarainministeriön päätös

eräiden verojen ja palautusten maksamisesta

1 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukainen jäännösvero

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä säädetään vuosittain erikseen.


Yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero kannetaan yhtenä eränä. Jäännösvero on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25 päivänä.

1 a §
Yhteisöjen ennakonpalautukset

Yhteisölle ja yhteisetuudelle tulevien enna konpalautusten maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivä.

7 §
Määräaikojen laskeminen

Jos edellä mainittujen verojen ja maksujen kanto- tai maksuajan viimeinen päivä tai ennakonpalautusten maksupäivä on pyhäpäivä, vapunpäivä tai arkilauantai, saa maksettavan tai palautettavan erän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 1997 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1997

Ministeri
Arja Alho

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.