836/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan valtion asuntorahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (401/1993) 11 §:n 3 momentti, sekä

muutetaan 9 §, 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n edellä oleva väliotsikko seuraavasti:

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
9 §

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asuntorahaston toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asuntorahaston toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen
10 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.


Virkavapaus

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 9 §:n ja 10 §:n 1 momentin säännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.